Home » Praktijk » Missie en Visie

Missie en Visie

Missie

Het bevorderen van het welzijn en de gezondheid van onze medemens door:

  - goed doen en niet schaden
  - helpen waar nodig
  - continu leren en kennis uitwisselen
  - stimuleren van zelf oplossend vermogen
  - geven van inzicht in ziekte en gezondheid
  - bieden van maatwerk op individueel niveau
  - respecteren van- en kansen bieden aan een ander

We streven ernaar dit op een zo persoonlijke als professionele manier te doen.

Visie

We proberen samen met u te werken aan een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven door middel van een behandeling op maat en passend advies.

Wij treden op als team binnen de huisartsenpraktijk. Dit team bestaat uit huisartsen, een praktijkverpleegkundige, een praktijkondersteuner GGZ en doktersassistenten en een office manager. De personen binnen het team werken samen en vullen elkaar aan. Wij zien ons als raadslieden om u advies en hulp te bieden ter verbetering van uw gezondheidsproblemen: “steuntje in de rug”, “Back Up”.

Huisartsenpraktijk Back Up is een opleidingspraktijk, verbonden aan het Erasmus MC. Hierdoor wordt de praktijk continue gevoed door de nieuwste inzichten. Ons vaste team wordt versterkt door een huisarts in opleiding en dikwijls ook een co-assistent.

Wij hanteren o.a. de NHG-richtlijnen en werken samen met de specialisten uit de regionale ziekenhuizen.

We beschouwen de persoon met diens lichaam als één geheel. Een verstoring of ziekte kan zich uiten in zowel lichamelijke als in psychische klachten.