Home » Praktijk » Onderzoeken » Glucosemeting

Glucosemeting

De assistente kan bij u de hoeveelheid glucose in uw bloed meten. Dit gebeurt met een vingerprik, waarna een druppel bloed op een stripje aan de glucose meter wordt opgevangen. Zo is te bepalen of uw bloedsuiker te hoog is.