Home » Praktijk » Spreekuur » Spreekuur huisarts

Spreekuur huisarts

U kunt een afspraak maken op het spreekuur van de huisarts via de doktersassistenten.
Om een afspraak te maken kunt u het beste bellen tussen 08.00-10.00, zo heeft u de grootste kans dat er nog plek is.

De spreekuurtijden zijn:
08.00 uur - 11.30 uur
14.00 uur - 16.00 uur

Er wordt 10 minuten voor u gereserveerd om 1 enkele hulpvraag te bespreken.

Het kan nodig zijn een vervolgafspraak te maken voor uitdieping van de hulpvraag.

Na beoordeling tijdens het spreekuur kan de huisarts in overleg met u een afspraak maken voor een kleine verrichting.

De doktersassistenten zijn opgeleid en geïnstrueerd, om aan de telefoon vragen over uw hulpvraag te stellen, om de aard en de spoedeisendheid -of wel ernst van de situatie / klacht- in te kunnen schatten. Zij hebben hetzelfde beroepsgeheim als de huisarts.

Voor levens- of gezondheidsbedreigende zaken reserveren we per dag spoedplekken. Hierdoor kan het zijn dat u voor planbare zaken niet meer dezelfde dag terecht kunt.